ضد تعریق و رطوبت

بدنه قابل کنترل در دست برای جلوگیری از لغزش

بدون پوسته پوسته شدن

بدون ریزش زیر چشم

دارای نشان اصالت کالا

ساخت:آمریکا