لوازم پخت و پز

لوازم پخت و پز

لوازم پخت و پز

لوازم پخت و پز

فیلترهای فعال

تابه نالینو کد Fahita تکی

حمل رایگان

  Nalino Fahita Steak Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • درب : ندارد
  • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
  • قطر : 20 سانتی متر
  • توری گریل : ندارد

تابه نالینو کد Fahita دوتایی

حمل رایگان

  Nalino Fahita Steak Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • درب : ندارد
  • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
  • قطر : 20 سانتی متر
  • توری گریل : ندارد

تابه نالینو کد Napoli دوطرفه

حمل رایگان

  Nalino Napoli Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند: نالینو Nalino
  • جنس بدنه: چدن
  • جنس روکش: دیسکاور
  • تعداد دسته: 2 عدد
  • درب: ندارد
  • قابلیت استفاده از هر دو رو : بله
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Lorenz

حمل رایگان

  Nalino Lorenz Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • درب : دارد
  • جنس دسته : چدن
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Lorenz بدون درب

حمل رایگان

  Nalino Lorenz Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • درب : ندارد
  • جنس دسته : چدن
  • قابلیت استفاده از هر دو رو : بله
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Fontana دوطرفه

حمل رایگان

  Nalino Fontana Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • درب : ندارد
  • جنس دسته : چدن
  • قابلیت استفاده از هر دو رو : بله
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Fabia 63343

حمل رایگان

  Nalino Fabia 63343 Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد ثابت، 1 عدد متحرک
  • درب : ندارد
  • جنس دسته : چدن
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو مدل Teyam سایز 24

حمل رایگان

   Nalino Teyam Pan size 24

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد 
  • درب : دارد
  • جنس درب : شیشه
  • جنس دسته : چدن
  • قابلیت استفاده در: فر

تابه گریل نالینو کد Spiza

حمل رایگان

  Nalino Spiza Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • درب : دارد
  • ارتفاع درب : 5.5 سانتیمتر
  • جنس درب : شیشه
  • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
  • قطر : 28 سانتی متر
  • توری گریل : ندارد

تابه استیک و پیتزای نالینو Danieli سایز 34 درب دار

حمل رایگان

  Nalino Danieli Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • در : دارد
  • جنس درب : پیرکس
  • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
  • قطر : 34 سانتی متر
  • توری گریل : دارد
  • ارتفاع توری : 3.5 سانتی متر
  • جنس توری : آلومینیوم

تابه استیک و پیتزای نالینو Danieli سایز 34

حمل رایگان

  Nalino Danieli Gril Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • تعداد دسته : 2 عدد
  • در : ندارد
  • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
  • قطر : 34 سانتی متر
  • توری گریل : دارد
  • ارتفاع توری : 3.5 سانتی متر
  • جنس توری : آلومینیوم
تابه نالینو کد Enzo تابه نالینو کد Enzo
  • جدید

تابه نالینو کد Enzo

حمل رایگان

  Nalino Enzo Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 دسته
  • درب : دارد
  • جنس دسته : چدن
  • قطر تابه : 22 سانتیمتر
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال
تابه نالینو کد Fleti تابه نالینو کد Fleti
  • جدید

تابه نالینو کد Fleti

حمل رایگان

  Nalino Fleti Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 دسته
  • درب : دارد
  • جنس دسته : چدن
  • جنس درب : چدن
  • قطر تابه : 28 سانتیمتر
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال
تابه مرغ خوری نالینو کد Adrina تابه مرغ خوری نالینو کد Adrina
  • جدید

تابه مرغ خوری نالینو کد Adrina

حمل رایگان

  Nalino Adrina Pan

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 2 دسته
  • درب : دارد
  • جنس دسته : چدن
  • جنس درب : چدن
  • سایز : 28 سانتیمتر
  • قابل استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل... ظرف دیزی چدنی نالینو مدل...
  • جدید

ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Single Plus

حمل رایگان

  Nalino Single Plus Cruse pot

ویژگی های کالا

  • برند : نالینو Nalino
  • جنس بدنه : چدن
  • جنس روکش : دیسکاور
  • تعداد دسته : 1 عدد
  • درب : دارد
  • جنس درب : چدن
  • جنس دسته : چدن
  • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال