آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه

فیلترهای فعال

تابه نالینو کد Fahita تکی

حمل رایگان

  Nalino Fahita Steak Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • درب : ندارد
 • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
 • قطر : 20 سانتی متر
 • توری گریل : ندارد

تابه نالینو مدل Teyam سایز 24

حمل رایگان

   Nalino Teyam Pan size 24

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد 
 • درب : دارد
 • جنس درب : شیشه
 • جنس دسته : چدن
 • قابلیت استفاده در: فر

تابه نالینو کد Fabia 63343

حمل رایگان

  Nalino Fabia 63343 Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد ثابت، 1 عدد متحرک
 • درب : ندارد
 • جنس دسته : چدن
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Fontana دوطرفه

حمل رایگان

  Nalino Fontana Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • درب : ندارد
 • جنس دسته : چدن
 • قابلیت استفاده از هر دو رو : بله
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Lorenz بدون درب

حمل رایگان

  Nalino Lorenz Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • درب : ندارد
 • جنس دسته : چدن
 • قابلیت استفاده از هر دو رو : بله
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Lorenz

حمل رایگان

  Nalino Lorenz Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • درب : دارد
 • جنس دسته : چدن
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Napoli دوطرفه

حمل رایگان

  Nalino Napoli Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند: نالینو Nalino
 • جنس بدنه: چدن
 • جنس روکش: دیسکاور
 • تعداد دسته: 2 عدد
 • درب: ندارد
 • قابلیت استفاده از هر دو رو : بله
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال

تابه نالینو کد Fahita دوتایی

حمل رایگان

  Nalino Fahita Steak Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • درب : ندارد
 • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
 • قطر : 20 سانتی متر
 • توری گریل : ندارد

تابه گریل نالینو کد Spiza

حمل رایگان

  Nalino Spiza Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • درب : دارد
 • ارتفاع درب : 5.5 سانتیمتر
 • جنس درب : شیشه
 • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
 • قطر : 28 سانتی متر
 • توری گریل : ندارد

تابه استیک و پیتزای نالینو Danieli سایز 34 درب دار

حمل رایگان

  Nalino Danieli Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • در : دارد
 • جنس درب : پیرکس
 • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
 • قطر : 34 سانتی متر
 • توری گریل : دارد
 • ارتفاع توری : 3.5 سانتی متر
 • جنس توری : آلومینیوم

تابه استیک و پیتزای نالینو Danieli سایز 34

حمل رایگان

  Nalino Danieli Gril Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • تعداد دسته : 2 عدد
 • در : ندارد
 • قابلیت استفاده در : فر، اجاق گاز، ذغال
 • قطر : 34 سانتی متر
 • توری گریل : دارد
 • ارتفاع توری : 3.5 سانتی متر
 • جنس توری : آلومینیوم
تابه نالینو کد Enzo تابه نالینو کد Enzo
 • جدید

تابه نالینو کد Enzo

حمل رایگان

  Nalino Enzo Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 دسته
 • درب : دارد
 • جنس دسته : چدن
 • قطر تابه : 22 سانتیمتر
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال
تابه نالینو کد Fleti تابه نالینو کد Fleti
 • جدید

تابه نالینو کد Fleti

حمل رایگان

  Nalino Fleti Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 دسته
 • درب : دارد
 • جنس دسته : چدن
 • جنس درب : چدن
 • قطر تابه : 28 سانتیمتر
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال
تابه مرغ خوری نالینو کد Adrina تابه مرغ خوری نالینو کد Adrina
 • جدید

تابه مرغ خوری نالینو کد Adrina

حمل رایگان

  Nalino Adrina Pan

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 2 دسته
 • درب : دارد
 • جنس دسته : چدن
 • جنس درب : چدن
 • سایز : 28 سانتیمتر
 • قابل استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل... ظرف دیزی چدنی نالینو مدل...
 • جدید

ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Single Plus

حمل رایگان

  Nalino Single Plus Cruse pot

ویژگی های کالا

 • برند : نالینو Nalino
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس روکش : دیسکاور
 • تعداد دسته : 1 عدد
 • درب : دارد
 • جنس درب : چدن
 • جنس دسته : چدن
 • قابلیت استفاده در: فر، اجاق گاز، ذغال