فر

فر 

بررسی مشخصات و خرید انواع فر

فر

فیلترهای فعال

فر توکار آلتون مدل V401
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V401

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V401 Twin

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V401 S
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V401 S

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V401S Twin

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V401 W
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V401 W

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V401W Twin

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V301 S
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V301 S

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V301 S 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V301 W
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V301 W

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V301 W 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V301
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V301

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V301

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V403
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V403

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V403 Twin

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • گریل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
 • برنامه پخت سریع : دارد
 • تایمر پیشرفته زمان : دارد
فر توکار آلتون مدل V302
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V302

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V302 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • فندک اتوماتیک : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • قفل کودک : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
 • برنامه پخت سریع : دارد
 • تایمر پیشرفته زمان : دارد
فر توکار آلتون مدل V202 S
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V202 S

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V202 S 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق و گاز
 • جوجه گردان : دارد
 • ترموکوپل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • تایمر : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V202
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V202

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V202 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق و گاز
 • جوجه گردان : دارد
 • ترموکوپل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • تایمر : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار آلتون مدل V202 W
 • جدید

فر توکار آلتون مدل V202 W

حمل رایگان

Alton Built-in Oven V202 W 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق و گاز
 • جوجه گردان : دارد
 • ترموکوپل : دارد
 • حجم فر : 72 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم ایمنی خودکار : دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک : دارد
 • تایمر : دارد
 • ریل تلسکوپی : دارد
فر توکار سینجر مدل XL 800
 • جدید

فر توکار سینجر مدل XL 800

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven XL800 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 80 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • طبقه با ریل تلسکوپی: دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
فر توکار سینجر مدل XL 801
 • جدید

فر توکار سینجر مدل XL 801

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven XL 801 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 80 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • طبقه با ریل تلسکوپی: دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
فر توکار سینجر مدل XL 802
 • جدید

فر توکار سینجر مدل XL 802

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven XL 802 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 80 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • طبقه با ریل تلسکوپی: دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
فر توکار سینجر مدل XL 803
 • جدید

فر توکار سینجر مدل XL 803

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven XL 803 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 80 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • طبقه با ریل تلسکوپی: دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
فر توکار سینجر مدل XL 804
 • جدید

فر توکار سینجر مدل XL 804

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven XL 804 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 80 لیتر
 • فن گردش هوا : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • طبقه با ریل تلسکوپی: دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
فر توکار سینجر مدل SLS 1
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLS 1

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLS 1 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 60 لیتر
 • فن خنک کننده : دارد
 • قابلیت یخ زدایی : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • گریل برقی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • رویه Self Cleaner : دارد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLS 1W
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLS 1W

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLS 1W 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 60 لیتر
 • فن خنک کننده : دارد
 • قابلیت یخ زدایی : دارد
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • گریل برقی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • رویه Self Cleaner : دارد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLS 2W
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLS 2W

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLS 2W 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 60 لیتر
 • فن خنک کننده : دارد
 • قابلیت یخ زدایی : دارد
 •  پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر : دارد
 • گریل برقی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • رویه Self Cleaner : دارد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLS 2
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLS 2

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLS 2 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 60 لیتر
 • فن خنک کننده : دارد
 • پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • تایمر : دارد
 • گریل برقی : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLA 7
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLA 7

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLA 7 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 58 لیتر
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • رویه easy Cleaner : دارد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLA 8
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLA 8

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLA 8 

ویژگی های کالا

 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 58 لیتر
 •  پخت 3D با فن کانوکشن : ندارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • رویه easy Cleaner : دارد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLA 16
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLA 16

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLA 16 

ویژگی های کالا

 • برند : سینجر Sinjer
 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • قفل کودک : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : دارد
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 58 لیتر
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • سینی لعابی easy Cleaner : دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر
فر توکار سینجر مدل SLA 12 فر توکار سینجر مدل SLA 12
 • جدید

فر توکار سینجر مدل SLA 12

حمل رایگان

Sinjer Built-in Oven SLA 12 

ویژگی های کالا

 • برند : سینجر Sinjer
 • صفحه نمایش : دارد
 • نحوه عملکرد : برق
 • قفل کودک : دارد
 • سیستم حفاظت گرمایی هوشمند : ندارد
 • جوجه گردان : دارد
 • حجم فر : 58 لیتر
 • فن خنک کننده هوشمند پخت 3D با فن کانوکشن : دارد
 • تایمر دیجیتال : دارد
 • شلف استیک پزی : دارد
 • بریان کن سقفی : دارد
 • ریل تلسکوپی: دارد
 • سینی لعابی easy Cleaner : دارد
 • حداکثر توان مصرفی : 1500 وات
 • حداکثر دمای فر : 240 درجه سانتیگراد
 • مدت ضمانت : 24 ماه ضمانت سینجر